+86-531-88269098sdbddz@126.com

ABOUT US

Ma'alo'obtal electrónica Co., Ltd u Shandong Baodian

Añadir: Lingang kúuchil tu'ux leti' centro u Yaoqiang ti', Distrito Licheng, kaajil Jinan, China

Máak Máax ku: Mr.Ding ti', Kathy Wang

Nu'ukul t'aan Máax ku: + 86-531-88269098

Nu'ukul t'aan móvil: + 86-18653171155,

+86-13256160656

Fax: + 86-531-88269098

Correo electrónico:sdbddz@126.com

Linki abas kaambal ku Chúunul > প্রতিক্রিয়া

যদি আপনার উদ্ধৃতি বা সহযোগিতার বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাস্য থাকে তবে দয়া করে আমাদেরকে sdbddz@126.com এ ইমেল করুন বা নিম্নলিখিত তদন্তের ফর্মটি ব্যবহার করুন। আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধি 24 ঘন্টা মধ্যে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। আমাদের পণ্যে আগ্রহ প্রকাশ করার জণ্য আপনাকে ধন্যবাদ.