+86-531-88269098sdbddz@126.com

আমাদের সম্পর্কে

Ma'alo'obtal electrónica Co., Ltd u Shandong Baodian

Añadir: Lingang kúuchil tu'ux leti' centro u Yaoqiang ti', Distrito Licheng, kaajil Jinan, China

Máak Máax ku: Mr.Ding ti', Kathy Wang

Nu'ukul t'aan Máax ku: + 86-531-88269098

Nu'ukul t'aan móvil: + 86-18653171155,

+86-13256160656

Fax: + 86-531-88269098

Correo electrónico:sdbddz@126.com

Linki abas kaambal ku Chúunul > ডাউনলোডগুলি

জল চিলার, ধূম চোষক এবং ঢালাই জল কুলার সম্পর্কে ফাইল ডাউনলোড করুন।